KIRINとASAHIで乾杯!

GR

d0151787_14252772.jpg

d0151787_14253029.jpgd0151787_14253468.jpgd0151787_14253810.jpgd0151787_14254261.jpg

d0151787_14254607.jpgd0151787_14255056.jpg
ビールあり 海風あり 20数年ぶりの再会ありの最高の一日by renonaya | 2017-05-25 18:00 | れいこ